Debian depoların ve sistemin güncellenmesi.

Debian da depo adresleri /etc/apt/sources.list  de yer almaktadır.

Buradaki depo adreslerini netten bulacağınız depolar ile güncellemek için konsoldan yetkili kullanıcı olarak gedit /etc/apt/sources.list yazarak istediğiniz güncellemeleri yapınız.

Bu işlemden sonra :

apt-get update

apt-get upgrade

komutları ile sisteminizi güncelleyiniz.

Benim internetten bulduğum depo listesi de aşağıdaki gibidir.

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

deb http://ftp.us.debian.org/debian experimental main contrib non-free

deb http://http.us.debian.org/debian/ sid contrib non-free main

# deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
# deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free

# deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free contrib
# deb-src http://www.debian-multimedia.org testing main non-free contrib

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze-updates main

#skype
# deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

#wine
deb http://www.lamaresh.net/apt sid main

#backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free

#mozilla
deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release

#google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free

#opera
deb http://deb.opera.com/opera sid non-free