AYU: Bilgisayar Programlama I Dönem Ödevi 2012

C Programlama Ödevi

Soru 1:Satır ve sütunlara 1 den 10 kadar yazıp bu satır ve sütunların kesiştikleri noktaya satır ve sütunun çarpımını getiren programı yazınız.

Soru 2: 2 ile 100 rakamları arasındaki tüm asal sayıları tespit edebilecek bir program yazınız. Program main hariç en az bir ikinci fonksiyon olmalıdır.

Soru 3: İki numaralı soruda yazmış olduğunuz programı temel alarak tablo çıktısını formatlı (düzenli) bir şekilde “asal_sayi.txt” adlı dosya ya yazdırınız.

PDF: Bilgisayar_Programlama_I

C de dizileri ile harf ve karakterlerden oluşan adresler oluşturmak.

Dizileri kullanarak, tüm harfler (Türkçeler dahil) ve rakamlardan 3 lü konbinasyonlar ile index oluşturup bunları ekan ve dosyaya yazdırmak.

#include<stdio.h>
#include <locale.h>
main(){
    setlocale(LC_ALL, "Turkish");
     int   i,j,k;
     char adres[3];
     char  ad[][42]  ={"Q","W","E","R","T","Y","U","I","O","P"
     ,"Ğ","Ü","A","","S","D","F","G","H","J","K","L","Ş","İ","Z","X"
     ,"C","V","B"
     ,"N","M","Ö","Ç","1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"};

FILE *dg;
dg=fopen("text.txt","w");
     for(i=0;i<42;i++){
     for(j=0;j<42;j++){
     for(k=0;k<42;k++){

     strcpy(adres,ad[i]);
     strcat(adres,ad[j]);
     strcat(adres,ad[k]);
     strcat(adres,"\n");

fputs(adres,dg);
        printf(adres);
        }
        }
        }
        fclose(dg);
 }