SAP Web IDE veya VSCode üstünde SAP Fiori geliştirmesi için yerel ABAP Platform Trial 1909 sistemine bağlanma

İşlem adımlarını kendi bilgisayarımıza kurabildiğimiz ABAP Platform Trial 1909 için anlatacağım.

Bağlantı: https://community.sap.com/t5/application-development-blog-posts/abap-platform-trial-1909-available-now/ba-p/13567855

Docker üstünde koşan Trial ABAP ortamınızı kurduğunuz, GUI ve Eclipse üstünde ABAP kolaması yapabildiğinizi varsayıyıorum.

Fiori geliştirmesi yapmak için VSCode+Fiori eklentileri ve SAP Web IDE Personal sürümünüzü de kurduktan sonra:

SAP GUI den SMICM (ICM Monitor) Host ve port bilgisine bakıyoruz.(Goto Services).
Trial ABAP için:
HTTP 50000 vhcala4hci
HTTPS 50001 vhcala4hci

VSCode için URL: http://vhcala4hci:50000/ Client:001 kullanıcı ve parola GUI de kullanılan DEVELOPER.

SAP Web IDE için C:\SAPWebIDE\eclipse\config_master\service.destinations\destinations altında
A4H adında bir dosya oluşturup (uzntısı olmayacak) alttaki içeriği yapıştırıyoruz:

Description=A4H
Type=HTTP
TrustAll=true
Authentication=NoAuthentication
Name=A4H
ProxyType=Internet
URL=http://vhcala4hci:50000
WebIDEUsage=odata_abap,odata_gen,ui5_execute_abap,dev_abap,bsp_execute_abap,odata_xs
WebIDESystem=A4H
WebIDEEnabled=true
sap-client=001

ABAP RESTful Application Programming Model (RAP): String Fonksiyonlarında kullanılan parametreler

VAL: İşlem yapılacak metin. Sondaki boşluklar alınmaz.
SUB: Aranacak veya eklenecek metin. Sondaki boşluklar alınmaz.
CASE: Büyük/Küçük harf duyarlılığını seçmek için kullanılır.
OCC: Verilen rakam pozitif ise hedef soldan sayılarak bulunur, negatif ise sağdan sayılarak.
OFF: Kürsörün saymayabaşlaycığı pozisyon.
LEN: Kaç adet karakterin işleme alınacağı.

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| — İşlem yapılacak örnek metin baştan ve sondan iki boşluk içeriyor.
| | |L|e|t|’|s| |t|a|l|k| |a|b|o|u|t| |A|B|A|P| — VAL işlem yapılacak metnin sonundaki boşluklar işleme alınmaz.
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2| -> karakter pozisyonu 0 dan başlanarak bulunur
|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2| -> pozitif OCC için soldan sayma yönü
|2|1|0|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0|9|8|7|6|5|4|3|2|1|0| <- negatif OCC için sağdan sayma yönü Örnek-1 SUB:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ ). “ilk metinde A harfi aranıyor
RESULT = 19 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-2 CASE:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini arıyor
RESULT = 9 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-3 OCC:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false occ = -1 ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini sağdan 1. eşit olanı arıyor
RESULT = 21 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-4 OCC:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false occ = -2 ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini sağdan 2. eşit olanı arıyor
RESULT = 19 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-5 OCC:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false occ = 3 ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini soldan 3. eşit olanı arıyor
RESULT = 19 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-6 OFF:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false occ = 2 off = 10 ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini soldan 10 karaterden sonra 2. eşit olanı arıyor
RESULT = 19 “bulunan metinin pozisyon değeri (saymaya 0 dan başlar)

Örnek-7 LEN:
text = ‘ Let’s talk about ABAP ‘. “başında ve sonunda 2 boşluk olan ilk metin
result = find( val = text sub = ‘A’ case = abap_false occ = 2 off = 10 len = 4 ). “Büyük/Küçük harf duyarlılığı olmadan A harfini soldan 10 karaterden sonra 4 karakter içinde 2. eşit olanı arıyor (bir tane A var ikincisi yok)
RESULT = -1 “bulunamadığında -1 döner

Kaynak: SAP Learning

ABAP: ALV : REUSE ALV rapor örneği*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZFD_R_REUSE_ALV
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT zfd_r_reuse_alv.
DATA : lt_scarr TYPE TABLE OF scarr,
lt_fcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,
ls_layout TYPE slis_layout_alv,
lt_events TYPE slis_t_event,
ls_events TYPE slis_alv_event.

INITIALIZATION.

START-OF-SELECTION.

" get data
SELECT * INTO TABLE lt_scarr FROM scarr.

" create field catalog
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
EXPORTING
* I_PROGRAM_NAME =
* I_INTERNAL_TABNAME =
i_structure_name = 'SCARR'
* I_CLIENT_NEVER_DISPLAY = 'X'
* I_INCLNAME =
* I_BYPASSING_BUFFER =
* I_BUFFER_ACTIVE =
CHANGING
ct_fieldcat = lt_fcat
EXCEPTIONS
inconsistent_interface = 1
program_error = 2
OTHERS = 3.
IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.

" show ALV
ls_layout-colwidth_optimize = abap_true.

ls_events-name = slis_ev_top_of_page.
ls_events-form = 'FRM_ALV_HEADER'.
APPEND ls_events TO lt_events.

ls_events-name = slis_ev_end_of_page.
ls_events-form = 'FRM_ALV_FOOTER'.
APPEND ls_events TO lt_events.

ls_events-name = slis_ev_pf_status_set.
ls_events-form = 'FRM_ZSTATUS'.
APPEND ls_events TO lt_events.

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
* I_INTERFACE_CHECK = ' '
* I_BYPASSING_BUFFER = ' '
* I_BUFFER_ACTIVE = ' '
i_callback_program = sy-repid
* i_callback_pf_status_set = 'FRM_ZSTATUS'
i_callback_user_command = 'FRM_USR_CMND'
* i_callback_top_of_page = 'FRM_TOP_ALV_PAGE'
* I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE = ' '
* I_CALLBACK_HTML_END_OF_LIST = ' '
* I_STRUCTURE_NAME =
* I_BACKGROUND_ID = ' '
* I_GRID_TITLE =
* I_GRID_SETTINGS =
is_layout = ls_layout
it_fieldcat = lt_fcat
* IT_EXCLUDING =
* IT_SPECIAL_GROUPS =
* IT_SORT =
* IT_FILTER =
* IS_SEL_HIDE =
* I_DEFAULT = 'X'
* I_SAVE = ' '
* IS_VARIANT =
it_events = lt_events
* IT_EVENT_EXIT =
* IS_PRINT =
* IS_REPREP_ID =
* I_SCREEN_START_COLUMN = 0
* I_SCREEN_START_LINE = 0
* I_SCREEN_END_COLUMN = 0
* I_SCREEN_END_LINE = 0
* I_HTML_HEIGHT_TOP = 0
* I_HTML_HEIGHT_END = 0
* IT_ALV_GRAPHICS =
* IT_HYPERLINK =
* IT_ADD_FIELDCAT =
* IT_EXCEPT_QINFO =
* IR_SALV_FULLSCREEN_ADAPTER =
* IMPORTING
* E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER =
* ES_EXIT_CAUSED_BY_USER =
TABLES
t_outtab = lt_scarr
* EXCEPTIONS
* PROGRAM_ERROR = 1
* OTHERS = 2
.
IF sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.

END-OF-SELECTION.

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Form FRM_ALV_HEADER
*&---------------------------------------------------------------------*
*& text
*&---------------------------------------------------------------------*
*& --> p1 text
*& <-- p2 text *&---------------------------------------------------------------------* FORM frm_alv_header . DATA: lt_header TYPE slis_t_listheader, ls_header TYPE slis_listheader. CLEAR ls_header. ls_header-typ = 'H'. ls_header-info = 'ALV Header'. APPEND ls_header TO lt_header. CLEAR ls_header. ls_header-typ = 'S'. ls_header-key = 'User:'. ls_header-info = sy-uname. APPEND ls_header TO lt_header. CLEAR ls_header. ls_header-typ = 'A'. ls_header-info = 'Italic text in header.'. APPEND ls_header TO lt_header. CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE' EXPORTING it_list_commentary = lt_header * I_LOGO = * I_END_OF_LIST_GRID = * I_ALV_FORM = . ENDFORM. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form FRM_ALV_FOOTER *&---------------------------------------------------------------------* *& text *&---------------------------------------------------------------------* *& --> p1 text
*& <-- p2 text *&---------------------------------------------------------------------* FORM frm_alv_footer . ENDFORM. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form ZSTATUS *&---------------------------------------------------------------------* *& text *&---------------------------------------------------------------------* *& --> p1 text
*& <-- p2 text *&---------------------------------------------------------------------* FORM frm_zstatus USING p_extab TYPE slis_t_extab. SET PF-STATUS 'PFALV'. ENDFORM. *&---------------------------------------------------------------------* *& Form FRM_USR_CMND *&---------------------------------------------------------------------* *& text *&---------------------------------------------------------------------* *& --> p1 text
*& <-- p2 text *&---------------------------------------------------------------------* FORM frm_usr_cmnd USING p_ucomm TYPE sy-ucomm ps_selfield TYPE slis_selfield. CASE p_ucomm. WHEN '&BACK'. LEAVE PROGRAM. WHEN 'ALV_BTN'. MESSAGE 'ALV_BTN clicked..!' TYPE 'I'. ENDCASE. ENDFORM.

SALV örnek rapor*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZFD_R_SALV_SBOOK
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT zfd_r_salv_sbook.

DATA: gt_book TYPE TABLE OF sbook,
go_salv TYPE REF TO cl_salv_table.

START-OF-SELECTION.

"get data for itab
SELECT * UP TO 25 ROWS INTO TABLE gt_book FROM sbook.

"create salv object for itab
cl_salv_table=>factory(
IMPORTING
r_salv_table = go_salv " Basis Class Simple ALV Tables
CHANGING
t_table = gt_book ).

"set alv reaport header and lines zebra pattern
DATA lo_display TYPE REF TO cl_salv_display_settings.
lo_display = go_salv->get_display_settings( ).
lo_display->set_list_header( value = 'SALV Örnek Rapor ' ).
lo_display->set_striped_pattern( value = abap_true ).

"set alv columns weith
DATA lo_cols TYPE REF TO cl_salv_columns.
lo_cols = go_salv->get_columns( ).
lo_cols->set_optimize( value = abap_true ).

"set alc column header and visibility
DATA lo_col TYPE REF TO cl_salv_column.
TRY.
lo_col = lo_cols->get_column( columnname = 'INVOICE' ).
lo_col->set_long_text('Uzaun Başlık Fatur').
lo_col->set_medium_text('Ort.BaşFatur').
lo_col->set_short_text('K.Fatur').
lo_col = lo_cols->get_column( columnname = 'MANDT' ).
lo_col->set_visible( value = abap_false ).
CATCH cx_salv_not_found.

ENDTRY.

" set alv button functions
DATA lo_func TYPE REF TO cl_salv_functions.
lo_func = go_salv->get_functions( ).
lo_func->set_all( abap_true ).

"set alv header and follow texts
DATA: lo_grid TYPE REF TO cl_salv_form_layout_grid,
lo_label TYPE REF TO cl_salv_form_label,
lo_flow TYPE REF TO cl_salv_form_layout_flow.
CREATE OBJECT lo_grid.
lo_label = lo_grid->create_label( row = 1 column = 1 ).
lo_label->set_text( 'SALV Metin Başlığı' ).
lo_flow = lo_grid->create_flow( row = 2 column = 1 ).
lo_flow->create_text( EXPORTING text = 'SALV açıklama metni.....!' ).
go_salv->set_top_of_list( value = lo_grid ).

"show alv
go_salv->display( ).