SAP ABAP TCMB Kur Servisi Bağlantı Hatası Nisan 2021

Dönene hata SSL ile ilgili:

code: 407 message:
SSL handshake with www.tcmb.gov.tr:443 failed: SSSLRC_CONN_CLOSED (-10)#Remote Peer has closed the network connection##SapSSLSessionStartNB()==SSSLRC_CONN_CLOSED##

SSL iptal ederek çözen diğer platformların aksine SAP de aynı yöntemi kullanamadım.
Arka arkaya denemede ikinci denemenin hata vermemesi xml çeken programa ilk bağlantıyı aç kapa – bunda hata alması ve ikinci bağlantı ile xml çekerek hayatımıza devam ettik.
ilk bağlantı ayrı bir yöntem ile alttaki gibi kullanılmıştır:

form util_get_conn_test using p_url type string.

data: lo_http_client type ref to if_http_client.

call method cl_http_client=>create_by_url
exporting
url = p_url
proxy_host = gc_proxy_host
proxy_service = gc_proxy_service
* ssl_id = ‘ANONYM’
importing
client = lo_http_client
exceptions
argument_not_found = 1
plugin_not_active = 2
internal_error = 3
others = 4.

if sy-subrc <> 0.
write: ‘Error: create_by_url’.
endif.

call method lo_http_client->send
exceptions
http_communication_failure = 1
http_invalid_state = 2.

if sy-subrc <> 0.
write: ‘Error: send’.
endif.

call method lo_http_client->close
exceptions
http_invalid_state = 1 ” Invalid state
others = 2.
if sy-subrc <> 0.
* message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
* with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
endif.

wait up to 2 seconds.

endform.