SAP ABAP TOC: Transport Of Copies / Release İşlemleri

Özelikle ABAP geliştirmelerinin QA sisteminde test edilip PROD sistemine geçebilmesi tek request ile sağlamak zor olabilmektedir. Gereksiz request kalabalığı yapmamak için DEV sisteminde yaratılan Workbench Requests taşınmadan bu requestteki paketler Transport of Copies requestine dahil edilerek QA sisrtemine taşınarak testler yapılır ve nihayetinde PROD a taşınacak duruma gelince esas Workbench Requests taşıması DEV->QA->PROD taşıması yapılır.
TOC adımları:
1. SE01/SE09/SE10 dan yeni bir request yaratırken Transport of Copies seçimi seçilir, requeste TOC ile başlayan bir açıklama girilir ve kayıt edilir.
2. Display ile requeslerimi listelenir, Workbench ve Transport Of Copies ayrı ayrı görülür.
3. TOC requestimize sağ tıklayıp Include objects ile Workbench requestimiz bu requestimize dahil edilir. Dahil edilen requestin alt requesti olmalı.
4. TOC requestimizi relase edilebilir.
5. STMS işlem kodu ile realise edilmiş TOC requestimizi QA sistemimize taşınır.
6. ABAP geliştirmelerimiz canlı için QA de hazır olduğunda DEV de ki esas Workbench Requests canlıya alınır.

Kaynaklar:
https://abapnotlari.blogspot.com/2018/04/transport-of-copies-release-islemleri.html
https://blogs.sap.com/2012/11/13/transport-management-with-transports-of-copies/
http://saptechnical.com/Tutorials/Basis/Transport/Copies2.htm