sql: SELECT sonucu dönen kayıtlara satır no kolonu eklemek için ROW_NUMBER

Sorgu sonucuna satır no alanı eklemek:

SELECT [URUN]
 ,[MAKINE]
 ,[ONCELIK]
 ,[KOVAN]
 ,[SNO]
 ,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY URUN,MAKINE,ONCELIK) AS KayitNo
 FROM [MACELLAN].[dbo].[PNTFICRONURNALTRMK]
 ORDER BY URUN,MAKINE,ONCELIK
URUN MAKINE ONCELIK KOVAN KayitNo
BCS40K L411/412 1 400 1
BGS45T L12/512 1 400 2
BOHCA1 L411/412 1 400 3
D00NAK HF Super VM 2 400 4
D00NAK L409/416 1 400 5