Troia ile etiket yazıcısından direkt etiket basmak.

Birinci adım etiket basacağımız etiket yazıcısı ile birlikte gelen etiket programı ile basıalcak olan etiketi birebir tasarlamak. Etikette kullanılacak tüm nesneler için yazı tipi olarak yazıcının kendi yazı tipi ve barkod tipleri seçilmeli. Bu program ile tasarlayıp çıktısını aldığımızda istenen etiketi elde etmiş isek. Program içinden yazdır deyip çıktıyı yazıcıya değil dosyaya gönderin. Bu genelde .prn uzantılı bir dosya yaratmış olacaktır. Bu dosyayı bir metin düzenleyicisi ile açıp içindeki verilerin sizin etiket tasarımında kullandığınız alanlar olduğunu görün. Bu hali ile troia için bu dosya bir txt dosyasıdır. Bu txt dosyasını troia ile açıp alanlara istediğiniz verileri yazıp son olarak bunu PRINTTEXT ile direkt yazıcıya gönderebilirsiniz.

OBJECT: 
 STRING SFILENAMESABLON,
 STRING DELIM,
 STRING STRINGVAR1,
 STRING STRINGVAR2,
 STRING STRDOC,
 STRING NEWSTR,
 STRING REPSTR;

STRINGVAR2 = 'Cp1252';
SFILENAMESABLON = 'ETIKETSABLON\';
STRINGVAR1 = '\\Fahri-pc\ARGOX';
SFILENAMESABLON = SFILENAMESABLON + 'RECETE.PRN';

LOOP AT TBLETK 
BEGIN
    OPEN FILE SFILENAMESABLON FORREAD;
    GETBLOCK STRDOC, DELIM;
    CLOSE FILE;
    REPSTR = 'SATIR1';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR1;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR2';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR2;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR3';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR3;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR4';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR4;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR5';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR5;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR6';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR6;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR7';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR7;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR8';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR8;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    REPSTR = 'SATIR9';
    NEWSTR = TBLETK_SATIR9;
    STRDOC = REPLACE( STRDOC, REPSTR, NEWSTR );
    PRINTTEXT STRDOC TO STRINGVAR1 CODEPAGE STRINGVAR2;
ENDLOOP;