SQL new line ve carriage return durumu

SQL tablolarına excel veya txt gibi farklı biçimli dosyalardan veri aktardığınızda verilerle birlikte istenmeyen boşluk satır başı enter karakterleri de gelir. Bunların tespiti ve silinmesi gerekir.

DECLARE @NewLine char(2)
SET @NewLine=char(13)+char(10)

SELECT *
FROM PNTFICRONDIGERGR
WHERE CHARINDEX(@NewLine,[ISMERKEZI]) > 0

Update PNTFICRONDIGERGR
Set    [ISMERKEZI] = replace([ISMERKEZI], @NewLine, ”);

SELECT * FROM PNTFICRONDIGERGR