CANIAS mySQL de bulunan Geliştirme veritabanın yedekten dönülmesi…

Güncellemelerin yüklenmesi veya yanlışlıkla geliştirme veri tabanında kod kayıpları yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu durumda mysql veritabanının yedeğinden dönüş gerekiyor. Bu işlem standart mysql komutları ile yapılıyor.

Komut isteminden çalıştırıyorsunuz mysql komutlarınızı. Burada kurtarma senaryosu iki şekilde olabiliyor. Tüm veritabanını açmayı planlıyorsanız, mevcut veritabanını silip yeniden yaratmanız veya yeni bir isimde yedeği açıp içinden sadece bir kısım kodu alacaksanız yeni bir veritabanı yaratmanız gerekecek.

Komutlar:

mySQL komut isteminde oturum açma:

C:\Documents and Settings\Administrator.PENTI>
mysql -u yetkili_kullanici -pSifre
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 235
Server version: 5.0.90-community-nt MySQL Community Edition (GPL)

mySQL de mevcut veritabanın silinmesi:

mysql> drop database ias602d;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mySQL de yeni veritabanı yaratılması:

mysql> create database ias602fd character set utf8;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
mysql> quit
Bye

mySQL de yeni boş veritabanına yedekten dönülmesi:

C:\Documents and Settings\Administrator.PENTI>
mysql -u yetkili_kullanici_adi -pSifre ias602fd 
< f:\mysql\Daily_b_ias602d.sql