MSSQL Collate sotunu ve çözümü

Veritabanınızın collate ayarlarını değiştirmek isterseniz single moda geçmelisiniz.

ALTER DATABASE SAP SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE SAP COLLATE TURKISH_CI_AS
ALTER DATABASE SAP SET MULTI_USER

Cannot resolve the collation conflict between
“Turkish_CI_AS” and “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” in the equal to operation.
Hatasını alıyorsanız sorgu sonuna COLLATE TURKISH_CI_AS eklemelisiniz.

SELECT A.*
FROM ALGU_SAP_CUSTOMERS  A,ALGU_SAP_ORDERHEAD B,ALGU_SAP_ORDERITEM C,ALGU_SAP_MATERIALS D
WHERE A.CUSTOMER = B.CUSTOMER AND B.DOCNUM = C.DOCNUM AND C.MATERIAL = D.MATERIAL
COLLATE TURKISH_CI_AS