ABAP Programlama Giriş – 1

*********************SE38: ABAP Editor****************************************************

F1: Yardım

F1 + F9 : Teknik Yardım.

CTRL+F3: ACTIVE ET.

/n: SAP ANA MENU YE DON.

SHIFT+F1: Pretty Printer

F8.…………………..: Run

ctrl + <> …………..: comentleme

 

ctrl + <> + shift ..: iptal etme

* satır başı: açıklama

” satırın herhangi bir yeri: açıklama

Her komut nokta ile bitmek zorundadır.

 

ABAP programlama dili benzerlik oluşturan ifadelerin birleştirilmesine izin verir. Anahtar kelime yazıldıktan sonra (:) işareti ile diğer ifadeler yazılarak bir zincir oluşturulabilir. Yazılan ifadeler arasında (,) işareti kullanılır. İfadeler sonunda (.) İşareti kullanılarak zincir ifadeler tamamlanmış olur.

 

sum = sum + : 1, 2, 3, 4.

 

TYPES, DATA, TABLES bildiri anhtar kelimelerine

Event Block: AT SELECTION SCREEN, START-OF-SELECTION, AT USER-COMMAND

 

IF, WHILE, CASE

 

IF, CASE, DO ve WHILE

 

/h: hata ayıklama moduna girme. düzenleyicide kesme noktası veya kod ile break username ile.

F5 adım adım ilerleme. F6 blok atlayarak ilerleme. F7 bir üst bloğa atlama. F8 sonuna kadar ilerleme.

 

SE21: Paket oluşturma.

 

REPORT ZPNT_FD_PRG3.

uline.

WRITE / ‘Hello World. Penti. FD.’.

uline.

write / ‘Fahri Dönmez’ color col_negative.

write / ‘Penti Çorap’ color col_positive.

 

SY-DATUM ………………..: Sistem tarihi

 

SY-UZEIT ………………….: Sistem saati

 

SY-SUBRC ………………..: işlen sonucunu döndürür. 0 yada 1 değeri alır. 0 ise işlem başarılı 1 se başarısız.

 

SY-FDPOS ………………..: Bulunan karakterlerin başlangıç yeri.

 

SY-SUBRC UNDER…….: Aranan idadenin kaç adet olduğunu verir.

 

SY-INDEX ………………….: Do yada loop un adım sayısını verir.

 

SY-TABIX ………………….: Table in kaçıncı satırını okuduğunu gösterir.

 

SY-UCOMM ……………….: Tıkalanan buton vs name ini verir.

 

SY-UNAME ………………..: Kullanan kullanıcının adını verir.

 

sy-repid ( Çalışmakta olan ABAP programını içerir.)

 

KARŞILAŞTIRMA  OPERATÖRLERİ

 

= , eq                  : Eşit

 

<> , >< , NE       : Farklı

 

> , GT                 : Büyük

 

< , LT                 : Kücük

 

>= , => , GE       : Büyük eşit

 

<= , =< , LE       : Küçük eşit

 

Between          : Kullanım           Örnek:    if x between 1 and 5.

 

Operator Açıklamaları

 

CO Contains only

 

String1 sadece String2 deki karakterleri içerir.

 

CN contains not only

 

String1 sadece String2 deki karakterleri içermez.

 

CA Contains any

 

String1 , String2 den en az 1 karakter içerir.

 

NA not any

 

String1 , String2 den karakter içermez.

 

CS contains string

 

String1 ,String2 den oluşur.

 

NS no string

 

String1 ,String2 den oluşmaz.

 

CP contains pattern

 

NP not pattern

 

PROCESSING BLOCK

 

INITIALIZATION.                program başlamadan yapılacak işlemler tanımlanır. ör atamalar.

 

AT SELECTION-SCREEN. Herhangi bir değişim olduğunda gerçekleşecek olan işlemler. ( Ör butona tıklanması )

 

AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_char. “P_char için ekran içerisinde yardım ekranı çağırıldığında olan işlemler.

 

START-OF-SELECTION.   islemlerin yapılmaya başlandığı noktadır.

 

END-OF-SELECTION.       Son olarak yapılacak işlemler.

 

TOP-OF-PAGE         Sayfanın en üst kısmına yazılacak olan text belirlenir.

 

AT SELECTION-SCREEN INPUT :Verilerin kontrolünü sağlar.

 

MESSAGE TYPE ’E’. (Alert)

 

yada Yetki Kontrolü:

 

AUTHORITY-CHECK

 

1-  START-OF-SELECTION dan önce

 

Seçim ekranında hatayı verir ve orada kalır.

 

2-  START-OF-SELECTION dan sonra

 

Hatayı verir ve programdan çıkar.

 

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT

 

(Örneğin Radiobutton oluştururken kullanılır.)

 

PROGRAM ALGORİTMASI

 

Program zdeneme

 

TABLES

 

TYPE-POOL

 

INCLUDE

 

SELECTION-SCREEN

 

DATA

 

RANGES

 

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT

 

AT SELECTION-SCREEN INPUT

 

START-OF-SELECTION

 

END-OF-SELECTION

 

AT SELECTION-SCREEN on VALUE-REQUEST FOR (fieldname)

 

——————   F4 e basılınca yapılacak işlemler

 

–  ——————————–

 

LEAVE

 

LEAVE PROGRAM : Programdan çıkar

 

LEAVE TO SCREEN 0 :Bir önceki ekrana düşer.

 

 

 

EXIT

 

Programdan değil bloktan çıkar yada içinde bulunduğu LOOP tan çıkar.

 

Örnek Program:

 

REPORT z_den1 .

*5 kez yap demek.Bu bir döngüdür ve sy-index in verilerini yazdırır.

*sy-index her döngüye girişinde bir artıyor bunu 5 kez yapıyor.

do 5 times .

write :/ sy-index .

enddo.

*3 ü almıyor 3 e geldiğinde yazdırmadan döngüye devam ediyor yani çıktımız 1 2 4 5

DO 5 TIMES .

IF sy-index = 3. CONTINUE .

ENDIF .

WRITE :/ sy-index .

ENDDO.

*1 ile 3 ü alıyor sadece

REPORT z_den1 .

DO 5 TIMES .

CHECK sy-index EQ 1 OR sy-index EQ 3 .

WRITE :/ sy-index .

ENDDO.

*1 2 yazar yani 3 e geldiğin de döngüden çık diyor.

DO 5 TIMES .

IF sy-index EQ 3 .

EXIT .

ENDIF .

WRITE :/ sy-index.

ENDDO.

 

OBLIGATORY ( doldurulması zorunlu alan )

 

Örnek.:  PARAMETER SAYI(10) TYPE C OBLIGATORY.

 

CONTINUE  LOOP döngüsünde döngü sonuna kadar gider.

 

STOP            o anda aktif olan işlemi durdurur.

 

Selection-Secreen begin of block blk1 with frame title ‘Deneme’.

 

Seçim grubu oluşturma.

 

checkbox yada radiobutonları aktif hale getirmek için.: Chkbox1 = ‘X’. şeklinde olur.

 

PACK Degisken TO Degisken.

 

pack karakter dizinindeki gereksiz sıfırları atar.

 

CONDENSE Degisken NO-GAPS.

 

CONDENSE Bütün boşlukları atar

 

UNPACK Degisken TO Degisken.

 

UNPACK tanımlanmış karakterin uzunluğunu elde edene kadar sol tarafa 0 koyar Örneğin 10 karakterlik bir alan ayrılmış ama işlemler sonucunda 5 karakterlik alan kullanılıyor.Bunu 10 a tamamlamak için baştarafa gerektiği kadar 0 konuluyor.

 

 

 

*********************SE11: ABAP Dictionary***********************************

SE16 : Tablo içeriğini görüntüler

 

MANDT: Önemli. Üst birim.

 

SM30: Tablo bakım ekranı.

SM31….: Table genatorü ile tablolara giriş yapılır.

 

F4: Yardım. Alan listesi.

 

SE80 – Gelişmiş ABAP kod editörü:

 

SE93.…: Transaction kodunu bilmediğimiz kodları arar.

 

SU01….: Kullanıcı yaratma.

 

SE78….: Logo,Backround vb tutulduğu yerdir.

 

SE80.…: Sol tarafta fonksiyon grupları seçilir.

 

SE30 …:Programın CPU kullanım süresini Subroutine ve Function oranlarını detaylı bir şekilde görmemizi sağlar.

 

*********************************************************************************************

SİSTEM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

SMO1..:         Sistemdeki yetkileirn kilitlenmesini sağlar.

 

SM02..:          (system messages) mesaj yaratıp tüm kullanıcıalrın görmesi sağlanır.

 

SAP de kapasite sıkıntısı yok. Birden fazla sunucu koyabilriisniz ve yükler eşit olarak paylaştırılır.( vertical scalability, horizontal scalability)

 

SM04..:          Sistemdeki kullanıcıları görme

 

SM12..:          Veritabanındaki kilitli transaction ları görüyoruz.

 

Bir işlem yaparken o işi yaptığınız yer kilitlenir. O yaptığınız değişiklik burda gözükür.   Değişiklik yaparken mesela bağlantı kesilebilir. O anda yapılan değişiklik burada kopyalanır.)

 

SM13..:          Veritabanındaki değişiklikleri görüyorsunuz.

 

SM21..:          Sistemdeki logları gösterir. Her client ın logu farklıdır.Kim ne yapmış, hangi logu almış.Kernel içinde sorun olup olmadığını görüyoruz.

 

SM36..:          Background job.

 

SM37..:          Log işleminin başlayıp başlamadığını görüyoruz.

 

SM50..:         Prosesleri görüyoruz.

*******************************************************************

 

 

 

 

 

SCAT Bilgisayar yardımlı test aracı

SCC1 Client Kopya – Özel Seçimler

SCC3 Client Kopya Logu

SCC4 Client Yönetimi

SCC5 Client Sil

SCC8 Client Export

SCC9 Uzaktan Client Kopyalama

SCCL Yerel Client Kopyalama

SCDO Değişiklik belgesi nesnesini göster

SCMP View/Table Kıyaslama

SCON SAPconnect – Yönetim

SCU0 Customizing Sistemler Arası Görüntüleme

SCU3 Tablo Tarihçesi

SCUA Merkezi Kullanıcı Yönetimi

SCUG Kullanıcı Transferi

SCUL Merkezi Kullanıcı Yönetimi Logu

SCUM Merkezi Kullanıcı Yönetimi

SE01 Taşıma Yöneticisi (Genişletilmiş)

SE03 Taşıma Organizatörü Araçları

SE06 Taşıma Organizatörü Kur

SE07 CTS Durumu Görüntüle

SE09 Taşıma Organizatörü

SE10 Taşıma Organizatörü

SE11 ABAP Sözlük Geliştirme

SE12 ABAP Sözlük Görüntüle

SE13 Tablo Teknik Ayarlarını Güncelle

SE14 ABAP Sözlük Tabloları İçin Programlar

SE15 ABAP/4 Depo Bilgi Sistemi

SE16 Veri Tarayıcı

SE17 Genel Tablo Ekranı

SE30 ABAP Obje Süre Analizi

SE32 ABAP Metin Elemanı Bakım

SE33 Bağlam Geliştirici

SE35 ABAP / 4 İletişim Modülleri

SE36 Mantıksal Veritabanı Geliştirme

SE37 ABAP Fonksiyon Geliştirme

SE38 ABAP Editorü

SE39 Bölünmüş Ekran Editörü:

SE40 MP: Standartlar Bakım. ve Çeviri

SE41 Menü Ressamı

SE43 Alan Menü Oluştur

SE51 Ekran Ressamı

SE54 Generate tablo görünümü

SE55 İç tablo görünümü bakım çağrı

SE56 İç tablo görünümü ekran çağrı

SE57 İç tablo görünümü silme çağrısı

SE61 SAP dokümantasyonu

SE62 Sanayi Araçları

SE63 Başlangıç çevirisi

SE71 SAPscript formu

SE72 SAPscript tarzı

SE73 SAPscript Yazı Bakım

Se74 SAPscript biçimi dönüştürme

SE75 SAPscript Ayarları

SE76 SAPscript: Formu Çeviri

SE77 SAPscript Stiller Çeviri

SE78 Form Grafik Yönetimi

SE80 Nesne Tarayıcı

SE81 Uygulama Hiyerarşi

SE82 Uygulama Hiyerarşi

SE84 ABAP / 4 Deposu Bilgi Sistemi

SE85 ABAP / 4 Deposu Bilgi Sistemi

SE89 Ağaçları Geliştirin

SE91 Mesaj Bakım

SE92 Yeni SysLog Mesaj Bakım

SE93 İşlem Kodları Geliştirin

SE94 Müşteri geliştirme simülasyon

SE95 Modifikasyon Tarayıcı

Secr Denetim Bilgi Sistemi

SEPS SAP Elektronik Parsel Hizmeti

SERP Raporlama: Değişim Ağaç Yapısı

SM01 Kilit İşlemleri

SM02 Sistem İletileri

SM04 Kullanıcı Listesi

SM12 Kilitler ve Sil

SM13 Başkanlığı Güncelleme Kayıtları

SM14 Güncelleme Kayıt Yöneticisi

SM21 Çevrimiçi Sistem Log Analizi

SM28 Kurulum Kontrolü

SM29 Tablolar İçin Model Transferi

SM30 Görüntü Bakımı

SM31 Tablo Bakımı

SM32 ID TAB Tablo Parametre Bakımı

SM33 ID TAB Tablo Parametresi Görüntüle

SM34 Görüntübölgesi bakım çağrısı

SM35 Toplu Giriş Yönetimi

SM36 Toplu Giriş Talebi

SM37 Arkaplan İş Görünümü

SM38 Kuyruk Bakım işilemi

SM39 İş Analizi

SM49 Mantıksal Komut Çalıştırma

SM50 İş Sürecine Genel Bakış

SM51 SAP Sistemleri Listesi

SM54 TXCOM Bakım

SM55 THOST Bakım

SM56 Numarası Aralığı Tamponu

SM58 Asenkron RFC Hata Günlüğü

SM59 RFC Hedefleri

SM61 Backgroup kontrol nesneleri monitörü

SM62 Olay Tarihi Arka Plan Etkinlikler

SM63 Çalışma Modu Takımları

SM64 Arkaplan İşleme Etkinliklerini Yönet

SM65 Arkaplan İşleme Analiz Aracı

SM66 System Kapsamında Çalışma Sürecine Genel Bakış

SM67 Görev Tanımla

SM68 Görev Yönetimi

SM69 Mantıksal Komutlar

SMEN Dinamik Menü

SMGW Ağ Geçidi İzleme

SMLG Logon Grubu Bakımı

SMLI Dil Yükleme Aygıtı

SMLT Dil Taşıma Aygıtı

SMOD SAP Geliştirme Yönetimi

SMT1 Güvenilir Sistemleri

SMT2 Güvenen sistemleri

SMW0 SAP Web Deposu

SMX Kendi İş Listem

SNRO Numara Aralığı nesneleri

SP00 Çıktı ve ilişkilendirme Alanı

SP01 Çıkış denetleyicisi

SP02 Ekran biriktirme İstekler

SP11 TemSe İçerik

SP12 TemSe Yönetimi

SPAD biriktirme Yönetimi

SPAM SAP Yama Yöneticisi

SPAU Değiştirilmiş DE Nesneleri Göster

SPDD Değiştirilmiş DDIC Nesneleri Göster

SPHA Telefon yönetimi

SPRM Mevcut Özelleştirme

SPRO Özelleştirme

ST01 İz Sistemi

ST02 Tamponları Kur / İncele

ST03 İş Yükü ve Performans İstatistikleri

ST04 Veritabanı Performans İzleyicisi

ST05 SQL’i izle

ST06 İşletim Sistemi Gözle

ST07 Uygulama Görüntüle

ST10 Tablo Çağrı İstatistikleri

ST11 Danışman İzlerini Görüntüle

ST12 Uygulama Görüntüle

ST14 Uygulama Analizi

ST22 ABAP Hata Analizi

ST62 Sanayi Kısa Metinleri oluşturun

STMS Ulaştırma Yönetim Sistemi

STUN Performans İzleyicisi

SU01 Kullanıcı Bakım

SU02 Yetki Profilleri Bakımı

SU03 Yetkilerin Bakımı

SU05 İnternet kullanıcısı Bakımı

SU10 Kullanıcı Kitle Bakımı

SU12 Kullanıcı Ana Verileri Kitle Değişiklikler

SU2 Kullanıcı Parametreleri Bakımı

SU20 Yetkilendirme Alanları Bakımı

SU21 Yetkilendirme Nesneleri Bakımı

SU22 İşlem Kodlarında Yetki Objesi Kullanımı

SU24 Yetki Kontrollerini İptal Eder

SU25 SAP Kontrol Başlangıç Verilerini Yükler

SU26 Yetki Kontrollerini Düzenle

SU52 Kendi Kullanıcı Parametrelerinin bakımı

SU53 Kontrol Değerlerini Görüntüle

SU56 Kullanıcı Tampon analizi

SUIM Kullanıcı Bilgi Sistemi

 

ABAP uygulamalarının dış sistemlerle haberleşmesinde BAPI arayüzü kullanılır.

Kaynaklar:

http://abapsozluk.blogspot.com/

http://www.gokhaneksi.net/abap-egitim-notlari-2/