Genel SAP Modülleri

SAP ABAP: ABAP (Advanced Business Application Programming) Alman yazılım şirketi SAP AG ‘nin geliştirdiği 4.kuşak dilidir. Üst seviye bir nesne tabanlı programlama dilidir.
Tüm R/3 uygulamaları ABAP ile geliştirilmiştir.ABAP/4 SAP uygulamalarının yazılımı, değişimi, uyarlanması, sorgulamaları ve ek geliştirmeleri için kullanılmakatadır

SAP MM: Malzeme yönetim modulüdür. Malzeme kodları ve bu kodlarla ilişkili tüm bilgilerin yer aldığı moduldür. Üretim yapan veya stoklu malzeme takibi yapan işletmelerde kullanılır. Malzemelerin sistemde açılması ve ürün ağacı tanımları bu moduldedir.

SAP PP: Üretim planlama modulüdür. Üretim hataları, iş istasyonları, üretim süreleri, kapasiteler ve bekleme süreleri gibi bilgiler bu modulde tanımlanmaktadır. Planlama raporları, hat yoğunlukları, çizelgelemelerin yapıldığı moduldür.

SAP CO: Maliyet muhasebesi ve kontrol modülüdür. Şirketin karlılık analizlerinin çıkarılarak hangi alanların daha karlı hangi alanların ise maliyetli olduğunun tespitini sağlar. Bu yüzden şirketler için oldukça önemli bir bölümdür. İyi bir CO modül uzmanının SD, MM, PP, FI modüllerinde de bilgi sahibi olması gerekmektedir.

SAP FI: Finansal Muhasebe modülü de diyebiliriz. Bu modül bir işletmenin tüm mali, muhasebesel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Finans Yöneticileri gerçek zamanlı mali durumların izlenmesini FI modülünü kullanarak sağlamaktadırlar. FI modülü niteliği gereği MM, PP, SD, PM ve PS moülleri ile entegre çalışmalıdır.

SAP SD: Satış dağıtım modulüdür. Satış işlemleri, müşteri bilgileri ve sipariş bilgilerin tutulup yönetildiği moduldür.

SAP HR: İnsan kaynakları modulüdür. Çalışan personel bilgilerinin işlendiği moduldür.

SAP WM: Depo yönetim modulüdür.

SAP QM: (Quality Management) satınalma, satış ve üretim süreçleriyle entegre çalışır, işletmelerin tüm süreçlerini yüksek kalitede yürütmelerini sağlar. Mal girişi, mal çıkışı, üretim öncesi, üretim esnası ve üretim sonrası gibi ana süreçler kalite bakımından kontrol altına alınır. Sağladığı geniş fonksiyonlar sayesinde Kalite Yönetimi Modülü tüm süreçleri detaylı bir şekilde yürütebilir.

SAP BW: SAP ECC BW (Veri Ambarı) çözümü, işletmelerin verilerini işleyerek bilgiye dönüştürmelerinde yardımcı bir araçtır. Farklı bilgi sağlayıcılarla entegre bir şekilde çalışabilen BW ile veriler depolanır, hızlı ve etkin bir şekilde aranılan kriterdeki verilere ulaşılır ve analizler yapılır. SAP ECC BI çözümünün temel bileşeni olan BW ile işletmelerin karar süreçleri kolaylıkla hızlandırılır.

SAP PS: Proje yönetim modulü.