Sql sayısal fonsiyonlar

Sayıları yuvarlama, mutlak değerini alma, kuvvet alma gibi sayısal fonsiyonlar….

SELECT 1.0/3.0 AS BOLME

, CEILING(1.0/3.0) AS YUKARIYUVARLA

, CEILING(2.09) AS YUKARIYUVARLA2
, ABS(-1) AS MUTLAKDEGER

, FLOOR(2.09) AS ASAGIYUVARLA
,ROUND(1.4,0) AS BUCUKASAGI

, ROUND (1.6,0) AS BUCUKYUKARI

, SQRT(144) AS KOKAL

, RAND() AS RASTGELESAYI
,POWER(12,2) AS KUVVET;