AYU: Fizik 1 – Ödev -2 -Açısal Momentum

“Açısal momentum” ve “Açısal momentumun korunumu” kavramlarını araştırarak açıklayınız. http://www.eba.gov.tr/video/deney/1   linkinde yer alan

ü  Dış Tork ve Açısal Momentum (Kuvvet – Hareket)

ü  Açısal Momentumun Korunumu (Kuvvet – Hareket)

ü  Devrilmeyen Tekerlek (Kuvvet – Hareket)

isimli videoları izleyerek; ilgili videolarda anlatılan fiziksel prensipler ışığında, açısal momentumun günlük hayatta kullanıldığı alanlar hakkında örnekleri teknik ayrıntıları ve gerekli gördüğünüz yerlerde şekilleri ile açıklayınız.

fizik_1_odev_2

AYU: Genel Fizik I Dönem Ödevi 2012

Mekanik Biliminin Kilometre Taşları: Galileo, Newton ve Einstein Mekanik biliminin gelişiminde farklı dönemlerin yaklaşımını yansıtan üç ekolün parlayan temsilcileridir. “Kuvvet, hareket, enerji ve zaman” kavramlarını algılayışları açısından üç bilim adamının bulgu ve görüşlerini kısaca izah ederek karşılaştıracağınız bir metin yazınız.

PDF: Genel_Fizik_I