SAP ABAP QR Barkod ile smartforms da qr barkod kullanımı

1. SE73: SAPScript yazıtipi bakımı işlem kodundan Sistem Çubuk Kodları seçimini seçip Değiştir butonu ile tipler listelenir. Yarat butonu ve Yeni seçimi ile devam edilir, yeni tip için ad ve açıklama girilir gelen barkod tipleri listesinden QR Code 2005 seçilir. Listede yok ise BASIS danışmanından ilgili note yi yüklemesini istemelisiniz. Barcode Alignement seçimini yapıp sonraki boyut vs. seçimlerini tamamlayıp tip ekleme işlemini tamamlayın.
2. SMARTFORMS: SmartForm tasarımında kullanmak üzere Style yaratın veya var olan bir Style içine Karakter Biçimi olarak yeni QR yazı tipinizi ekleyin.
3. SMARTFORMS: Form unuzun içinde QR barkodunu kullanacağınız Metin nesnesinin Stil alanını seçin ve metin biçimlendirmede yeni yazıtipinizi kullanın.