MSSQL Collate sotunu ve çözümü

Veritabanınızın collate ayarlarını değiştirmek isterseniz single moda geçmelisiniz.

ALTER DATABASE SAP SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE SAP COLLATE TURKISH_CI_AS
ALTER DATABASE SAP SET MULTI_USER

Cannot resolve the collation conflict between
“Turkish_CI_AS” and “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” in the equal to operation.
Hatasını alıyorsanız sorgu sonuna COLLATE TURKISH_CI_AS eklemelisiniz.

SELECT A.*
FROM ALGU_SAP_CUSTOMERS  A,ALGU_SAP_ORDERHEAD B,ALGU_SAP_ORDERITEM C,ALGU_SAP_MATERIALS D
WHERE A.CUSTOMER = B.CUSTOMER AND B.DOCNUM = C.DOCNUM AND C.MATERIAL = D.MATERIAL
COLLATE TURKISH_CI_AS

SQL de türkçe karakter yüzünden select sorgusunda convert fonksiyonu hata veriyorsa:

Hata: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.

Hatanın çözümü COLLATE .

SELECT S.FACTOR,S.*
, CONVERT(NUMERIC(3,1),S.FACTOR) AS PS
FROM IASBOMVARASSIGN S , IASBOMITEM I
WHERE S.CLIENT = ’00′ AND S.COMPANY = ’01′ AND S.MATERIAL = ‘HLB222K’ AND S.ATTRIBUTEKEY = ’02′
AND S.OPTIONKEY = ‘HĞH’
AND I.BOMITEM = S.BOMITEM AND I.CLIENT = S.CLIENT AND I.COMPANY = S.COMPANY
AND I.PLANT = S.PLANT AND I.MATERIAL = S.MATERIAL AND I.ITEMTYPE = ‘Z’ AND I.COMPONENT = ‘PS’
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS