MS SQL kayıtlardaki null char(0) ları silmek

ascii tablosu

Select sonucu dönen bir kolonda ascii 0 yani null var ise ve bunu değiştirmek istiyorsak char , replace fonksiyonları kullanılır.

SELECT TOP 10 SARJKODU,len(sarjkodu) a
,REPLACE(ltrim(rtrim(SARJKODU)) COLLATE Latin1_General_100_BIN, CHAR(0), '') as x
,len(REPLACE(ltrim(rtrim(SARJKODU)) COLLATE Latin1_General_100_BIN, CHAR(0), '')) as y
from [FORMA_URETIM].[dbo].[Table1]
WITH (NOLOCK)
where 
ISNUMERIC(REPLACE(ltrim(rtrim(SARJKODU)) COLLATE Latin1_General_100_BIN, CHAR(0), ''))=1
ORDER BY QUOTENAME(sarjkodu)
SARJKODU a x y
111003 18 111003 6
111002 18 111002 6
111002 18 111002 6
111002 18 111002 6
 18 111 3
 18 111 3
 18 111 3
 19 111 3
111006 18 111006 6
111010 18 111010 6

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.