SQL tarih arası sorgusunda tarihi sistemden alıp saati sabit vermek

Otomatik raporlarda rapor çekme gününü alıp istenilen saatler i sorguya ekleyip sonuç almak.

SELECT CONVERT(DATETIME, CONVERT(varchar(11),GETDATE()-1, 111 ) + ‘ 08:30:00’, 111) BeginDate,
CONVERT(DATETIME, CONVERT(varchar(11),GETDATE(), 111 ) + ‘ 08:30:00’, 111) EndDate

BeginDate                             EndDate
2013-05-27 08:30:00.000     2013-05-28 08:30:00.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.