MS SQL veritabanındaki 25 en büyük tablo

/**************************************************************************************
*
* BigTables.sql
* Bill Graziano (SQLTeam.com)
* graz@sqlteam.com
* v1.1
*
**************************************************************************************/

declare @id int
declare @type character(2)
declare @pages int
declare @dbname sysname
declare @dbsize dec(15,0)
declare @bytesperpage dec(15,0)
declare @pagesperMB dec(15,0)
create table #spt_space
(
objid int null,
rows int null,
reserved dec(15) null,
data dec(15) null,
indexp dec(15) null,
unused dec(15) null
)

set nocount on

– Create a cursor to loop through the user tables
declare c_tables cursor for
select id
from sysobjects
where xtype = ‘U’

open c_tables

fetch next from c_tables
into @id

while @@fetch_status = 0
begin

/* Code from sp_spaceused */
insert into #spt_space (objid, reserved)
select objid = @id, sum(reserved)
from sysindexes
where indid in (0, 1, 255)
and id = @id

select @pages = sum(dpages)
from sysindexes
where indid < 2
and id = @id
select @pages = @pages + isnull(sum(used), 0)
from sysindexes
where indid = 255
and id = @id
update #spt_space
set data = @pages
where objid = @id
/* index: sum(used) where indid in (0, 1, 255) – data */
update #spt_space
set indexp = (select sum(used)
from sysindexes
where indid in (0, 1, 255)
and id = @id)
– data
where objid = @id

/* unused: sum(reserved) – sum(used) where indid in (0, 1, 255) */
update #spt_space
set unused = reserved
– (select sum(used)
from sysindexes
where indid in (0, 1, 255)
and id = @id)
where objid = @id

update #spt_space
set rows = i.rows
from sysindexes i
where i.indid < 2
and i.id = @id
and objid = @id

fetch next from c_tables
into @id
end
select top 25
Table_Name = (select left(name,25) from sysobjects where id = objid),
rows = convert(char(11), rows),
reserved_KB = ltrim(str(reserved * d.low / 1024.,15,0) + ‘ ‘ + ‘KB’),
data_KB = ltrim(str(data * d.low / 1024.,15,0) + ‘ ‘ + ‘KB’),
index_size_KB = ltrim(str(indexp * d.low / 1024.,15,0) + ‘ ‘ + ‘KB’),
unused_KB = ltrim(str(unused * d.low / 1024.,15,0) + ‘ ‘ + ‘KB’)

from #spt_space, master.dbo.spt_values d
where d.number = 1
and d.type = ‘E’
order by reserved desc

drop table #spt_space
close c_tables
deallocate c_tables

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.